Des de Seidor implantem projectes d'Analytics a totes les dimensions possibles, en temps real a HANA, integrem solucions BI de SAP sobre plataformes SAP ERP i SAP CRM on HANA. Duem a terme una analítica avançada, segmentació i clustering de clients i productes, recomanació (best next option), anàlisi d'associació, predicció de demanda, reducció d'estocs, manteniment preventiu, anàlisi d'influenciadors, efectivitat de promocions i venda creuada.

Fem una gestió de dades i informació: extracció, transformació, qualitat, enriquiment i emmagatzematge, inclosos l'streaming i gestió de la dada per a plataformes i projectes de l'internet de les coses. Duem a terme l'explotació de dades: quadres de comandament, publicació avançada d'informació, anàlisi self-service, data Discovery, reporting incrustat en aplicacions i reporting integrat en aplicacions de mobilitat. Fem una anàlisi de sentiment a xarxes socials i planifiquem vendes, balanços, comptes de resultats i predicció de demanda, consolidant els grups empresarials, nacionals o multinacionals.

Actualitzem les plataformes de BI complexes:

  • Migració de versions per a totes les solucions d'aplicacions, especialment SAP BIW i SAP BusinessObjects
  • Migració d'altres solucions de BI (QV, Cognos, Mstrategy) a solucions SAP; equip multidisciplinari

solucions

proposta de valor

serveis

  • Aplicació de millors pràctiques i acompanyament en la gestió i evolució de plataformes de BI 
  • Optimització de plataformes complexes de BI
  • Gestió, manteniment preventiu, correctiu, evolutiu i perfectiu de les solucions i desplegaments realitzats amb les solucions anteriors
  • Definició de l'estratègia d'Analytics
  • Actualització de la plataforma BI 
  • Immersió en projectes d'analítica avançada i l’internet de les coses

productes

necessites més informació?